BENNY MORAN | PRODUCTION OF CONFERENCE, CULTURE & BUSINESS EVENTS | bmp@bmp.co.il | +972-36966000

©2019 by BMP

שילוב כלים לא מאוישים (כטב"ם) ומאוישים

עולם התעופה מגיע בשנים הקרובות לנקודה משמעותית ומכוננת באבולוציה שלו.

התעופה המסחרית הולכת ומתקרבת לקצה יכולתה להתקדם משמעותית בתכנון מערכות יעילות יותר מבחינה אווירודינמית, בכל הקשור במבנה המטוסים. כיום נעשים רוב השינויים מרחיקי לכת בתחומי בקרת הטיסה, התוכנה והממשק החכם בין האדם למכונה. הן הנוסעים והן צוותי הטיסה נהנים מחוויית שימוש במערכות המטוס באופן חסר תקדים.

עולם כלי הטייס הבלתי מאוישים (כטב"ם) כבר אינו צעיר, אך הוא מתמיד ומתפתח בקצב מסחרר מכל הבחינות. לגיוון הפלטפורמות השונות, מערכות השליטה והבקרה, פיתוחי החומרה והתוכנה החדשניים והמטענים הייעודיים המגוונים שכל כלי נושא, אין אח ורע בעולם התעופה.

אם בעבר התרכזה הפעילות בעיקר בעולם הצבאי, בשנים האחרונות אנו עדים לחדירה הולכת וגוברת של כלים אלו לשוק האזרחי. פעילות רבה מתבצעת לצרכי פנאי ולצרכים מסחריים, החל משימוש ברחפנים למיניהם, עבור דרך מסוקים, מערכות VTOL, וכמובן מטוסי כנף קבועה בכל הגדלים. חלק מהכלים אכן "זעירים" ושוקלים ק"ג בודדים, אך אחרים מגיעים לגדלים של מטוסים מסחריים במשקלים של טונות רבות.

עד כה התקיימו העולמות במקביל – אך לא עוד!

היום בו ישתלבו מטוסים מאוישים וכטב"מים באותו מרחב צפוף כבר כאן, הטכנולוגיה הדוהרת לא תאפשר לנו נתיב אחר. כיוון שלא ייתכן שילוב באופן אקראי ולא מבוקר, הרי שמתחייב גיבוש חזון לסוגיה, השואב מהמוכר והידוע.

 

תע"א הינה חברה פורצת דרך ומובילה בתחום הכטב"ם מזה שנים רבות, כאשר במקביל היא מהווה גוף בעל סטנדרט עולמי בכל הטיפול בתעופה המאוישת (צבאית ואזרחית).

בתור ארגון ייחודי המשלב שתי דיסציפלינות אלה ברמת היכרות כה עמוקה, מקדמת החברה את החיבור הרגולטורי, הטכנולוגי ומצית הדמיון בין שני העולמות – הן בזירה הצבאית והן בזירה האזרחית.

BennyMoran_IAC_logo 2019.png