BENNY MORAN | PRODUCTION OF CONFERENCE, CULTURE & BUSINESS EVENTS | bmp@bmp.co.il | +972-36966000

©2019 by BMP

CAL- CHALLENGE Cargo Group - Create your own Alliance

צמיחה לגודל משמעותי הינה הכרחית להמשכיות ענף התעופה הישראלי ולהישרדותו. בשל מגבלות זכויות טיס, מגבלות פוליטיות, קושי להצטרף לבריתות אסטרטגיות בינלאומיות (Alliances),רגולציה  ומחסור בכוח אדם מתאים, נמצאים המובילים הישראליים בעמדה תחרותית נחותה מאד ומסוכנת אל מול מקביליהם בעולם.

שוק המטענים הישראלי הינו שוק קטן מאד, שנחשף לתחרות גלובלית עזה עם כניסתו לתוקף של הסכם "שמיים פתוחים".

גורמים אלו הובילו את חברת קאל, מובילת שוק המטענים הישראלי, למסקנה כי עליה לצמוח בעולם ולהפוך לחברה גלובלית עם כנפיים ישראליות. בנוסף הוקמה קבוצת CAL-Challenge הפעילה בזירה הבינלאומית ומונה מספר חברות הנמצאות בשליטה משותפת, וביניהן קאל, חברת המטענים הישראלית, LACHS, מסוף המטענים הבלגי, ACE Belgium Freighters חברת תעופה בלגית למטענים ו Challenge Air-Cargo  -חברת תעופה וירטואלית וברוקר בינלאומי להטסת והובלת מטענים, עם משרדי מכירות ברחבי אירופה, שנועדו להגביר ולחזק את הנוכחות הקבוצה בזירה הבינלאומית. הקבוצה כולה מרוכזת סביב HUB תפעולי מרכזי אחד המצוי בליבה של אירופה- בליאז' בלגיה.

מטענים מיוחדים מדלת לדלת

כדי לבדל את עצמה בשוק המטענים חיפשה הקבוצה ליצור יתרון יחסי מובהק התמקדה בשירות מדלת לדלת למטענים מיוחדים, קשים ומסובכים הדורשים טיפול מיוחד. לדוגמא, מטענים מבוקרי טמפרטורה ,אשר רלוונטיים לתעשיות הפרמצבטיות, ההי-טק והחקלאות, מטענים חריגים בגודלם ומטענים המסווגים כחומרים מסוכנים. כן מתמחה הקבוצה בהטסת בעלי חיים. הקבוצה משקיעה רבות בפיתוח פתרונות ושירותים  אלו ונוספים אשר ימשיכו להעניק ללקוחותיה ערך מוסף.

לצורך הגשמת אסטרטגיה זו הקבוצה הצטיידה ב4 מטוסי  מטען מסוג בואינג 747-400, כדי להמשיך ולהעניק שרות ייחודי למטענים אוויריים מורכבים, בין אירופה ליעדים בעולם, ובהם תל אביב.

חזון התעופה הישראלי –מ DEFENCE  לOFFENCE- להתמודד בשוק העולמי

ענף התעופה בישראל צריך ולפי ניסיוני אף יכול לצמוח משמעותית. דבר זה יתרום רבות גם לחוסנו וגם לכלכת ישראל. בכדי לעשות זאת, ולהפוך את המובילים המקומיים לשחקנים משמעותיים בעולם, יש להגדיר זאת כמשימה לאומית ולרתום לכך את כל הגורמים הרלוונטיים. פיתוח מואץ של ענף התעופה יתרום רבות לפיתוח הכלכלה והתעשייה הישראלית וליצירת מקומות תעסוקה נוספים.

יש לפעול ביחד, מחוקקים ורגולטורים, חברות, טייסים ועובדים אחרים, כדי ליצור סביבה תומכת שתעודד את הענף.

יש ללמוד ממדינות קטנות, כמו שווייץ, נורווגיה, איסלנד ,קטר ועוד, שכבשו להם נתח מהתעשייה העולמית: לבטל חסמים דוגמת רגולציה ייחודית בשפה מקומית, ליצור הרמוניזציה עם רשויות תעופה מובילות, תוך אימוץ שפה, תקינה ורישוי בינ"ל בתחומי חקיקת התעופה, תחזוקת המטוסים, רשיונות של בעלי מקצוע זרים ובכללם טייסים. 

יש גם לפעול  לאימוץ אמנות בינלאומיות (דוגמת אמנת קייפטאון ואמנות לאכיפת פסקי חוץ) וליצור מערכת מיסוי אשר תעודד את פיתוח הענף. במקביל יש להמשיך ולהשקיע בפיתוח תשתיות בדגש על נתב"ג, בתקווה שיוכל להפוך יום אחד לHUB מוביל ולא רק נקודת קצה.

עפר גלבוע, מנכ"ל ויו"ר קאל, ובעל השליטה בחברות קבוצת CAL-CHALLENGE. 

BennyMoran_IAC_logo 2019.png